หวยหุ้นอินเดีย

วิธีการดูผล หวยหุ้นอินเดีย
เข้าไปที่เว็บไซต์ BSE จะมองเห็นดัชนีที่ตลาด BSE ทำการปิดในวันนั้น
ที่ด้านบนของเว็บไซต์ (ตรงกลาง) ซึ่งตรงเลขที่เป็นสีดำ
นั้นจะเป็นดัชนีที่ตลาดปิดในวันนั้น และเป็นเลขอ้างอิงของการออกรางวัลเลขบน
ในส่วนของเลขสีเขียว (หรือสีแดง) จะเป็นเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ใช้อ้างอิงการออกรางวัลเลขล่าง
ตลาดหุ้นอินเดีย เปิดที่ประมา 10.30 น. และปิดที่ 17.00 น.
ตามเวลาในประเทศไทย