ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บ หวย-ออนไลน์.com เว็บหวยออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้

11 สิงหาคม 2564

10:40:03

สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน

สถิติหวยเดือนมิถุนายน และผลหวยที่ชอบออกรางวัลในเดือนมิถุนายน ทั้งเลขเด็ดประจำ งวดวันที่ 1 มิถุนายน และ 16 มิถุนายน ลองไปดูกันครับว่า สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน จะมีเลขอะไรกันบ้าง

16 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1516967 เลขท้าย 2 ตัว64
เลขหน้า 3 ตัว876,882
เลขท้าย 3 ตัว625,565

1 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1831567 เลขท้าย 2 ตัว24
เลขหน้า 3 ตัว489,264
เลขท้าย 3 ตัว562,582

16 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ 1174055 เลขท้าย 2 ตัว29
เลขหน้า 3 ตัว884,625
เลขท้าย 3 ตัว800,127

1 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ 1516461 เลขท้าย 2 ตัว46
เลขหน้า 3 ตัว589,713
เลขท้าย 3 ตัว560,215

16 มิถุนายน 2561
รางวัลที่ 1223131 เลขท้าย 2 ตัว46
เลขหน้า 3 ตัว432,507
เลขท้าย 3 ตัว132,868

1 มิถุนายน 2561
รางวัลที่ 1988117เลขท้าย 2 ตัว95
เลขหน้า 3 ตัว553,310
เลขท้าย 3 ตัว248,650

16 มิถุนายน 2560
รางวัลที่ 1943142 เลขท้าย 2 ตัว47
เลขหน้า 3 ตัว626,878
เลขท้าย 3 ตัว740,373

1 มิถุนายน 2560
รางวัลที่ 1053630 เลขท้าย 2 ตัว61
เลขหน้า 3 ตัว121,218
เลขท้าย 3 ตัว581,881

16 มิถุนายน 2559
รางวัลที่ 1073816 เลขท้าย 2 ตัว79
เลขหน้า 3 ตัว804, 251
เลขท้าย 3 ตัว749, 321

1 มิถุนายน 2559
รางวัลที่ 1511825 เลขท้าย 2 ตัว14
เลขหน้า 3 ตัว775, 111
เลขท้าย 3 ตัว937, 880

16 มิถุนายน 2558
รางวัลที่ 1644742เลขท้าย 2 ตัว05
เลขท้าย 3 ตัว253, 386, 429, 532

2 มิถุนายน 2558
รางวัลที่ 1388881เลขท้าย 2 ตัว65
เลขท้าย 3 ตัว314, 700, 876, 969

16 มิถุนายน 2557
รางวัลที่ 1673920เลขท้าย 2 ตัว95
เลขท้าย 3 ตัว158, 140, 639, 576

1 มิถุนายน 2557
รางวัลที่ 1781198เลขท้าย 2 ตัว18
เลขท้าย 3 ตัว160, 324, 409, 636

16 มิถุนายน 2556
รางวัลที่ 1289673เลขท้าย 2 ตัว69
เลขท้าย 3 ตัว390, 098, 114, 502

1 มิถุนายน 2556
รางวัลที่ 1935489เลขท้าย 2 ตัว90
เลขท้าย 3 ตัว480, 713, 716, 768

16 มิถุนายน 2555
รางวัลที่ 1159373เลขท้าย 2 ตัว51
เลขท้าย 3 ตัว238, 790, 479, 547

1 มิถุนายน 2555
รางวัลที่ 1882727เลขท้าย 2 ตัว38
เลขท้าย 3 ตัว606, 576, 895, 399

16 มิถุนายน 2554
รางวัลที่ 1351276เลขท้าย 2 ตัว88
เลขท้าย 3 ตัว486, 167, 162, 582

1 มิถุนายน 2554
รางวัลที่ 1562370เลขท้าย 2 ตัว46
เลขท้าย 3 ตัว656, 346, 801, 556

16 มิถุนายน 2553
รางวัลที่ 1500104เลขท้าย 2 ตัว73
เลขท้าย 3 ตัว200, 628, 681, 816

1 มิถุนายน 2553
รางวัลที่ 1444874เลขท้าย 2 ตัว81
เลขท้าย 3 ตัว374, 298, 996, 673

16 มิถุนายน 2552
รางวัลที่ 1930456เลขท้าย 2 ตัว15
เลขท้าย 3 ตัว125, 044, 954, 179

1 มิถุนายน 2552
รางวัลที่ 1777661เลขท้าย 2 ตัว26
เลขท้าย 3 ตัว242, 097, 240, 642

16 มิถุนายน 2551
รางวัลที่ 1729111เลขท้าย 2 ตัว75
เลขท้าย 3 ตัว339, 345, 639, 870

1 มิถุนายน 2551
รางวัลที่ 1414875เลขท้าย 2 ตัว35
เลขท้าย 3 ตัว370, 666, 747, 916

16 มิถุนายน 2550
รางวัลที่ 1393194เลขท้าย 2 ตัว41
เลขท้าย 3 ตัว989, 907, 424, 589

1 มิถุนายน 2550
รางวัลที่ 1836393เลขท้าย 2 ตัว05
เลขท้าย 3 ตัว739, 242, 523, 433

16 มิถุนายน 2549
รางวัลที่ 1100935เลขท้าย 2 ตัว17
เลขท้าย 3 ตัว381, 410, 595, 250

1 มิถุนายน 2549
รางวัลที่ 1810850เลขท้าย 2 ตัว99
เลขท้าย 3 ตัว526, 149, 382, 664

16 มิถุนายน 2548
รางวัลที่ 1793070เลขท้าย 2 ตัว44
เลขท้าย 3 ตัว806, 021, 074, 605

1 มิถุนายน 2548
รางวัลที่ 1176893เลขท้าย 2 ตัว35
เลขท้าย 3 ตัว176, 579, 616, 405

16 มิถุนายน 2547
รางวัลที่ 1208713เลขท้าย 2 ตัว87
เลขท้าย 3 ตัว414, 911, 459, 986

1 มิถุนายน 2547
รางวัลที่ 1614144เลขท้าย 2 ตัว72
เลขท้าย 3 ตัว990, 776, 425, 992

16 มิถุนายน 2546
รางวัลที่ 1389872เลขท้าย 2 ตัว29
เลขท้าย 3 ตัว605, 995, 922, 006

1 มิถุนายน 2546
รางวัลที่ 1766066เลขท้าย 2 ตัว36
เลขท้าย 3 ตัว083, 523, 354, 686

16 มิถุนายน 2545
รางวัลที่ 1073261เลขท้าย 2 ตัว07
เลขท้าย 3 ตัว472, 156, 662, 845

1 มิถุนายน 2545
รางวัลที่ 1161149เลขท้าย 2 ตัว02
เลขท้าย 3 ตัว879, 643, 328, 485

16 มิถุนายน 2544
รางวัลที่ 1762394เลขท้าย 2 ตัว75
เลขท้าย 3 ตัว550, 395, 606, 922

1 มิถุนายน 2544
รางวัลที่ 1113311เลขท้าย 2 ตัว80
เลขท้าย 3 ตัว490, 983, 310, 920

16 มิถุนายน 2543
รางวัลที่ 1825696เลขท้าย 2 ตัว57
เลขท้าย 3 ตัว592, 832, 311, 771

1 มิถุนายน 2543
รางวัลที่ 1592761เลขท้าย 2 ตัว16
เลขท้าย 3 ตัว716, 705, 981, 810

16 มิถุนายน 2542
รางวัลที่ 1278794เลขท้าย 2 ตัว63
เลขท้าย 3 ตัว917, 422, 859, 742

1 มิถุนายน 2542
รางวัลที่ 1077626เลขท้าย 2 ตัว08
เลขท้าย 3 ตัว606, 177, 951, 340

16 มิถุนายน 2541
รางวัลที่ 1858076เลขท้าย 2 ตัว19
เลขท้าย 3 ตัว235, 316, 219, 533

1 มิถุนายน 2541
รางวัลที่ 1820088เลขท้าย 2 ตัว67
เลขท้าย 3 ตัว014, 649, 781, 530

16 มิถุนายน 2540
รางวัลที่ 1537146เลขท้าย 2 ตัว61
เลขท้าย 3 ตัว635, 769, 982, 504

1 มิถุนายน 2540
รางวัลที่ 1643997เลขท้าย 2 ตัว24
เลขท้าย 3 ตัว507, 918, 784, 060

16 มิถุนายน 2539
รางวัลที่ 1318311เลขท้าย 2 ตัว21
เลขท้าย 3 ตัว649, 118, 735, 916

1 มิถุนายน 2539
รางวัลที่ 1869656เลขท้าย 2 ตัว81
เลขท้าย 3 ตัว422, 126, 961, 584

16 มิถุนายน 2538
รางวัลที่ 1046698เลขท้าย 2 ตัว82
เลขท้าย 3 ตัว678, 785, 507, 393

1 มิถุนายน 2538
รางวัลที่ 1105615เลขท้าย 2 ตัว17
เลขท้าย 3 ตัว374, 735, 168, 688

16 มิถุนายน 2537
รางวัลที่ 11947355เลขท้าย 2 ตัว53
เลขท้าย 3 ตัว302, 583, 524, 669

1 มิถุนายน 2537
รางวัลที่ 13560804เลขท้าย 2 ตัว17
เลขท้าย 3 ตัว474, 564, 989, 164

คอหวยแห่ขอเลขเด็ด หลังขุดเจอ “ต้นตะเคียน” ให้โชคนับล้าน

คอหวยแห่ขอเลขเด็ด หลังขุดเจอ “ต้นตะเคียน” ให้โชคนับล้าน

คอหวยแห่ขอเลขเด็ด หลังขุดเจอ “ต้นตะเคียน” ให้โชคนับล้าน

ในระหว่างที่นำดอกไม้ธูปเทียนมาจุดก็พบเลขบนก้านธูปที่จุดไว้ได้เลข 3 ตัว 795 จึงได้ลองไปซื้อลอตเตอรี่ ซึ่งงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าทีมงานที่ลงมือทำงานและลูกน้องหลายคนที่ทำงานได้พากันถูกหวยกันหลายคน รวมกันได้ประมาณนับล้านบาท

ฮือฮา ผู้รับเหมาขุดบ่อแก้มลิง จ.สุรินทร์ พบ “ต้นตะเคียน” โผล่กลางหนองน้ำ นำไปเสี่ยงโชคได้เงินนับล้าน ชาวบ้านทราบข่าวแห่ขอ “เลขเด็ด” นายคำภีร์ กิจพิพิธ อายุ 40 ปี ผู้รับจ้างงานขุดลอกแก้มลิงหนองน้ำบ้านสวาท-หนองเกาะ ได้ใช้แบ็กโฮขุดลอกแก้มลิงของหมู่บ้านดังกล่าว ปรากฏว่าในระหว่างที่ขุดก็ได้พบต้นตะเคียนอยู่กลางหนองน้ำ จึงได้นำขึ้นมาไว้ข้างขอบสระและได้นำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ตามความเชื่อของชาวบ้าน

อ่านข่าวหวยเพิ่มเติมได้ที่ ข่าวหวย

ไม่นานเกินรอ…อีก 3 วันหวยออก งวดนี้ 1/6/64 กองสลากยังไม่สัญจร

เหลือเวลาอีกเพียง 3 วัน ว่าที่เศรษฐี มีหวย เลขเด็ด เลขดัง กันหรือยัง งวดนี้กองสลากออกผลรางวัลลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 1/6/64 จากสนามบินน้ำ ลุ้นใครจะเป็นผู้โชคดีถูกหวยรางวัลที่ 1 และมีเวลาอีก 3 วัน จะมีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอรี่ งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย. 64

ทั้งนี้ สำหรับบรรยากาศการขายลอตเตอรี่งวดนี้ พบว่า “เลขเด็ด” และ “เลขดัง” ถูกกว้านซื้อไปจนหมด โดยเฉพาะ “เลขมงคล” ไม่ว่าจะเป็นในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แต่เลขอื่นๆ ก็ยังหาซื้อได้ตามแผงค้า ซึ่งยังพอเหลือลอตเตอรี่ให้เลือกซื้ออยู่อีกมากเช่นกัน

ขณะที่หลายคน ก็ได้เสาะหาเลขเด็ดจากโซเชียล หรือแม้กระทั่งเลขเด็ดตามความเชื่อ ทั้งความฝัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ของแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคน

คนขอนแก่นสุดเฮง ฝันเห็นรถที่ใช้ประจำ ถูกรางวัลที่ 1 รับเงิน 12 ล้าน

คนขอนแก่นสุดเฮง ฝันเห็นรถที่ใช้ประจำ ถูกรางวัลที่ 1 รับเงิน 12 ล้าน

คนขอนแก่นสุดเฮง ฝันเห็นรถที่ใช้ประจำ ถูกรางวัลที่ 1 รับเงิน 12 ล้าน

คนขอนแก่นเฮงอีกแล้ว หนุ่มเมืองพล ฝันเห็นทะเบียนรถตัวเองที่เคยใช้ประจำทุกวัน ให้โชค ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบรับเงินจำนวน 12 ล้านไปเลย

นายภูมิสิทธิ์ กางเทา อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96/4 ถนนเจริญสุข ต.เมืองพล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถือสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พ.ค.64 เลข 684579 เข้าพบ ร.ต.อ.ประภาส พรพิพัฒน์ รอง สว.สอบสวน สภ.พล เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าตัวเอง ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 12 ล้านบาท

โดยผู้โชคดีรายนี้เผยว่า ได้ฝันเกี่ยวกับรถยนต์คันที่ตัวเองและครอบครัวใช้อยู่เป็นประจำ จึงนำทะเบียนรถยนต์มาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และเมื่อฟังผลการออกสลาก ทราบว่าตัวเองถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 12 ล้านบาท จึงนำมาลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

อ่านข่าวหวยเพิ่มเติมได้ที่ ข่าวหวย

เมียผู้ใหญ่บ้านดวงเฮง

“เมียผู้ใหญ่บ้าน” ดวงเฮง!…น้องสาวโทรมาบอก “เลขเด็ด” ถูกเต็มๆ รับ 6 ล้านบาท

เมียผู้ใหญ่บ้านดวงเฮง จำได้น้องสาวโทรมาบอกเลขเด็ด 79 เลือกเอาใบเดียว ก่อนเฮลั่น ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้านบาท

นางทองศรี สินธร อายุ 52 ปี ภรรยาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นำสลากกินแบ่งรัฐบาล หมายเลข 684579 ซึ่งตรงกับรางวัลที่ 1 งวดประจำวันที่ 16 พ.ค. 2564 ไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ไว้เป็นหลักฐาน

เมียผู้ใหญ่บ้านดวงเฮง

นางทองศรี สินธร บอกว่า ปกติไม่ค่อยสนใจลอตเตอรี่มากนัก แต่ก่อนหวยออก 1 วัน น้องสาวที่ทำงานต่างจังหวัดโทรมาบอกเลขเด็ด 79 อีกวันมีแม่ขายลอตเตอรี่มาขายที่บ้าน จึงเลือกเอาใบเดียวที่มีเลขท้าย 79

เมียผู้ใหญ่บ้านดวงเฮง

หลังจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกและตรงกับที่ตนซื้อมา ดีใจมากพูดไม่ออก ไม่คิดว่าจะโชคดีขนาดนี้ เงินที่จะได้มาจำนวน 6 ล้านบาท เบื้องต้น จะเอาไปใช้หนี้สินที่มีอยู่ก่อน ที่เหลือจะเก็บไว้ และส่วนหนึ่งจะแบ่งให้น้องสาวที่เป็นคนบอกเลขเด็ดจนได้รับ 6 ล้านบาท

ผัวเมียเฮง ซื้อเลขโทรศัพท์ถูกที่ 1 พ่วง 14 รับเงินก้อนโต 12 ล้านกว่า

ผัวเมียเฮง ซื้อเลขโทรศัพท์ถูกที่ 1 พ่วง 14 รับเงินก้อนโต 12 ล้านกว่า

ผัวเมียเฮง ซื้อเลขโทรศัพท์ถูกที่ 1 พ่วง 14 รับเงินก้อนโต 12 ล้านกว่า

ถูกหวยพลิกชีวิต 2 ผัวเมียช่างทำประตู ซื้อเลขท้ายเบอร์โทร พ่วงด้วย 14 ถูกทั้งหมด ถูกรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัว รับเงิน 12 ล้านกว่า เพื่อนบ้านแห่แสดงความยินดี


นางสุทธิรักษ์ โกยข้าว กล่าวว่า ตนซื้อเลยท้ายเบอร์โทรศัพท์ของสามี เนื่องจากซื้อเครื่องใหม่แต่เบอร์นี้ใช้มานานแล้ว เลยไปสั่งให้หาเลข 79 ก่อนวันหวยออกก็ไปบอกให้หาเลข 14 ด้วย จากร้านเดียวกัน ซื้อหวยมาทั้งหมด 10 ใบ ตอนที่รู้ว่าถูกรางวัลที่ 1 ดูจากทีวีแล้วจด จากนั้นก็เรียกสามี ลูกสาว มาช่วยตรวจ ทุกคนก็บอกถูกจริง และเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยดู และตรวจผ่านโทรศัพท์อีกรอบ ที่ผ่านมานั้นซื้อครั้งละ 10 กว่าใบ ก่อนหน้านี้ตอนซื้ออธิษฐานจิตถึงพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปว่า ทำไมไม่ถูกสักที ช่วยลูกบ้างจะได้นำเงินไปใช้หนี้


อ่านข่าวหวยเพิ่มเติมได้ที่ ข่าวหวย

อุ๊ต๊ะ!!!…”กุมารกวัก” โผล่ช่วยเพื่อนขายลอตเตอรี่ ช่วงโควิด

ความแปลกใหม่ ในการขายลอตเตอรี่ยุคโควิด หนุ่มขี้เล่นอารมณ์ดีที่เพชรบูรณ์ จับเพื่อนทาแป้งแต่งเป็นกุมารทอง เขียนเลขตามตัว นั่งข้างแผงลอตเตอรี่ กวักเรียกลูกค้าพร้อมมอบเลขเด็ด

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อว่า “รุจน์ พระนคร” ได้โพสต์รูปภาพเพื่อน ซึ่งเป็นเพื่อนสนิท ที่ตัวเต็มไปด้วยแป้งฝุ่น จนขาวโพลน อีกทั้งบนร่างกาย ยังมีการเขียนเป็นตัวเลขต่างๆ ไว้ นั่งอยู่ข้างแผงขายลอตเตอรี่ พร้อมระบุข้อความว่า “มิติใหม่ สำหรับท่านที่ยังไม่มีเลขในดวงใจ วันนี้ทางร้าน มีกุมาร ให้ท่าน ได้ถูก หาเลข เชิญจร้า เชิญจร้า แม่จร๊า แม่จ้า #แชร์ได้นะครับ”

ปรากฏว่ามีเพื่อนๆ ในเฟซบุ๊ก เข้ามาแซว มาคอมเมนต์ ว่า “ทำไปได้ 5555, อย่างชอบบบบบ, โควิดเป็นเหตุยอดขายต้องกระฉูด555, ถูกขึ้นมา นี่ อาจารย์ท็อปเลยนะ, 555เอาเรื่องอยู่ เลขเด็ดต้องมาครับ, ใช่คนจริงมั้ย, สงสัยน้องกูว่างจัด555, ใครถูกหวยให้ผูกผ้าที่เอวนะคับ ใครไม่ถูกหวยให้ผูกผ้าที่คอได้เลยคับ 5555”

ต่อมา ทราบชื่อ นายธนชัย ชูสงค์ เจ้าของร้าน สนิมวินเทจ ซึ่งเปิดเป็นร้านขายกาแฟเล็กๆ และหน้าร้านตั้งแผงขายลอตเตอรี่ อยู่ที่ตลาดซับสมอทอด ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

"พ่อขุนเตา" งวดที่แล้วให้โชคใหญ่ ชาวบ้านมาขอ "เลขเด็ด" อีกงวด

“พ่อขุนเตา” งวดที่แล้วให้โชคใหญ่ ชาวบ้านมาขอ “เลขเด็ด” อีกงวด

"พ่อขุนเตา" งวดที่แล้วให้โชคใหญ่ ชาวบ้านมาขอ "เลขเด็ด" อีกงวด

ชาวบ้านหนองหัวลิง รวมตัวกันไปบริเวณศาล “พ่อขุนเตา” ขอให้รอดพ้นจาก “โควิด-19” พร้อมขอ “เลขเด็ด” ไปเสี่ยงโชคงวด 16/5/64

ชาวบ้านหนองหัวลิง หมู่ 10 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พากันรวมตัวพร้อมที่บริเวณศาล “พ่อขุนเตา” เพื่อบนบานศาลกล่าวขอให้ชาวบ้านหนองหัวลิงและคนไทยรอดพ้นจากไวรัสโควิด-19 

ด้าน ป้าสมบูรณ์ เผ่าทหาร เผยว่า วันนี้มาขอให้ท่านช่วยปัดเป่าโรคร้าย อย่าได้มากล้ำกรายในหมู่บ้าน พร้อมกับให้ปกปักรักษาคนไทยทั้งประเทศให้รอดพ้นจากไวรัสโควิด-19 และมีหลายคนถือโอกาสขอโชคขอลาภจากพ่อขุนเตา และคุณกมลลักษณ์ ทรัพย์มั่น หนึ่งในผู้ที่ขอโชคพยายามมองหาเลขจากธูปที่จุดบูชา เพราะงวดที่แล้วได้ลาภก้อนใหญ่ โดยเห็นเป็นเลข 186 แต่ธูปเสี่ยงทายกลับเป็นเลข 199 ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเลข โควิด-19

อ่านข่าวหวยเรื่องอื่นๆ ได้ที่ ข่าวหวย

สาว 18 จอดเก๋งช่วยลูกแมว วิ่งมุดรถ สุดท้ายรับไปเลี้ยงที่บ้าน

ลูกแมวน้อยหลุดจากรถ หล่นลงมากลางถนน มีหญิงสาวเห็นพอดี จอดรถจะช่วย น้องเหมียวตกใจวิ่งมุดเข้าไปในห้องเครื่องยนต์ ต้องเรียกกู้ภัยมาจับ ด้วยความตกใจกัดเข้าที่นิ้วมือคนที่ช่วย สาวใจบุญขอรับไปเลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัว ส่วนคอหวยส่องเลขทะเบียนตามระเบียบ

เวลา 11.30 น. วันที่ 10 พ.ค.64 ศูนย์รับแจ้งเหตุ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ รับแจ้งขอความช่วยเหลือจาก น.ส.เกษราพร สุขเกษม อายุ 18 ปี ว่ามีแมวเข้าไปติดอยู่ในห้องเครื่องยนต์รถ จอดอยู่ริมถนนสุขุมวิท หน้าหน่วยบัญชาการ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ

ที่เกิดเหตุพบลูกแมวเพศผู้ สีดำ-น้ำตาล อายุประมาณ 1 เดือน ติดอยู่ในห้องเครื่อง รถเก๋งเชฟโรเลต สีดำ ทะเบียน 1 กย 1016 กรุงเทพมหานคร สภาพมีอาการตกใจ และหอบลิ้นห้อย เนื่องจากได้รับความร้อนจากห้องเครื่อง เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้แม่แรงยกรถ ก่อนจะช่วยเหลือนำตัวมาได้สำเร็จ แต่ลูกแมวที่ยังอยู่ในอาการตกใจ กัดเข้าที่นิ้วชี้ของ น.ส.เกษราพร เป็นรอยเขี้ยวเลือดออกเล็กน้อย

สอบถาม น.ส.เกษราพร เล่าว่า ได้ขับรถออกจากบ้านพักเพื่อจะไปกินข้าวที่ตลาดสัตหีบ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเห็นลูกแมวตกจากรถยนต์คันหน้า จึงได้จอดเพื่อจะลงไปช่วยเหลือ แต่ลูกแมวได้วิ่งเข้าไปหลบอยู่ในห้องเครื่อง จึงแจ้งหน่วยกู้ภัยให้มาช่วย ซึ่งรู้สึกสงสารและจะขออุปการะลูกแมวตัวนี้ไว้เอง หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อขอรับคืน

อย่างไรก็ตาม คาดว่าลูกแมวตัวนี้เป็นลูกแมวจรจัดเข้าหลบซ่อนตัวอยู่ในรถยนต์ ก่อนจะกระเด็นตกมาบนถนน เมื่อเห็นรถหญิงสาวผู้ใจบุญจอดช่วย ด้วยความตกใจจึงวิ่งเข้าไปซ่อนตัวในห้องเครื่อง โชคดีที่รอดชีวิตจากรถยนต์บนท้องถนนมาได้ และโชคดีที่สุดเมื่อสาวผู้ใจบุญ อาสาจะนำไปอุปการะเพิ่มเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัว

ให้โชคคนในหมู่บ้านมาหลายงวด ถวายแท่นเหล็กชุบสีทองแม่ตะเคียน

ให้โชคคนในหมู่บ้านมาหลายงวด ถวายแท่นเหล็กชุบสีทองแม่ตะเคียน

ให้โชคคนในหมู่บ้านมาหลายงวด ถวายแท่นเหล็กชุบสีทองแม่ตะเคียน

คน ถวายแท่นเหล็กชุบสีทอง แม่ตะเคียน มาวางรองต้นตะเคียน หลังให้โชคคนในหมู่บ้านถูกรางวัลหลายงวดติด เชื่อมีดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่


นางมะลิ อายุ 61 ปี ชาวบ้านธารละหลอด หมู่ที่ 13 ตำบลธารละหลอด เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ขุดพบต้นตะเคียนบริเวณท่าดูดทรายแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลธารละหลอด จำนวน 1 ต้น มีความยาว 10 เมตร และ 4 เมตรอีก 1 ต้น  ก่อนที่จะนำต้นตะเคียนดังกล่าว มาเก็บรักษาไว้ภายในวัด หลังจากมีชาวบ้านที่ชอบเสี่ยงโชค ได้มาประกอบพิธีขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง จนมีชาวบ้านถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวด


ล่าสุด มีชาวบ้านที่ถูกรางวัลรายหนึ่งได้ร่วมกับเจ้าของท่าทราย นำเอาเหล็กชุบทองเหลืองมาถวายให้กับทางวัด เพื่อใช้สำหรับวางรองต้นตะเคียน ทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าว ต่างมีความเชื่อว่า ต้นตะเคียนต้นนี้ มีดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ ซึ่งจะมาให้โชค ให้ลาภคนในพื้นที่

อ่านข่าวหวยเพิ่มเติมได้ที่ ข่าวหวย